Informatie

 

 Historie:

Op de website van www.deurnewiki.nl staat de geschiedenis van de Schaakvereniging Deurne beschreven.
 

Een opsomming van alle kampioenen van onze interne competitie, vind je hier.


Erelid:

Piet van Dierendonck †

Ger Dekker

Dolf Leesberg

 

Lid van verdienste:

Wim van Lier †

Harrie Verbaarschot
Tibor Hurkmans

 Bestuurssamenstelling 2021-2022

Voorzitter

Ger Dekker

voorzitter@schaakverenigingdeurne.nl

 06-24274157

 

Secretaris

Kees van Hooidonk

secretaris@schaakverenigingdeurne.nl

 06-18484439


Penningmeester

Tibor Hurkmans

penningmeester@schaakverenigingdeurne.nl

 06-13265275

 

Algemeen Bestuurslid
Stef Verweij

 

Jeugdbestuurslid

Stijn Verkuyl

 

Lesgevers schaakcursus volwassenen:

Stef Verweij
Kees van Hooidonk

 

Jeugdleider:

Stijn Verkuyl

 

VOG-beleid:

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op
ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De Schaakvereniging Deurne onderschrijft dit initiatief. Klik  hier voor meer informatie over ons VOG-beleid.
 

Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: Frits Boudewijns.

 

AVG-beleid:

Om invulling te geven aan het lidmaatschapscontract dat u met de Schaakvereniging heeft afgesloten, verwerkt Schaakvereniging Deurne uw persoonsgegevens.
Om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij een Privacyverklaring versie 1.0 opgesteld. Deze verklaring is  hier  te downloaden.

Ook hebben wij een Verwerkingsregister versie 1.0 opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verwerken. Dit register is  hier  te downloaden.

 

Websitebeheerder:

Kees van Hooidonk

  

Facebookbeheerder:

Ger Dekker

  

Clubavond:

Van september t/m mei

Jeugd: donderdag 19.00 - 20.00 uur (Stap 1, 2 en 3)

Jeugd: donderdag 20.00 - 22.00 uur (sterkere jeugd)

Senioren: donderdag vanaf 20.00 uur

  

Speellocaties:

Senioren en jeugd

Wijkhuis D'n Houten Hoek

Haydnstraat 30, te Deurne

0493-311129

  

Contributie 2021-2022:

Jeugd: € 65

Senioren sponsorlid: € 50

Senioren NBSB-lid: € 85

 

Gelieve de contributie over te maken op ING rekening IBAN: NL45INGB0008112581 t.n.v. Schaakvereniging Deurne o.v.v. naam, lid en jaartal.

 

Lid worden:

Als je lid wilt worden van onze schaakvereniging, wordt je verzocht een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar de secretaris van de schaakvereniging. Het inschrijfformulier is  hier  te downloaden.
En als je vragen hebt, dan kan contact opgenomen worden met Tibor Hurkmans (senioren) of Ger Dekker (jeugd).
Uiteraard is het ook mogelijk om op de clubavond langs te komen om kennis te maken.

  

Beëindiging lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging aan de secretaris vóór 1 augustus. Bij opzegging ná 1 augustus is het volledige contributiebedrag verschuldigd.

 

KvK: 40240119